Search results

 1. Damages liability of the EU for harm caused by excessive duration of court proceedings.   -- In:  European public law -- ISSN 1354-3725. -- Vol. 27, (2021), no. 2, s. 305-330. 
  article

  article

 2. Deliktní odpovědnost na prahu éry strojů aneb k některým předpokladům vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem autonomních vozidel.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 5, s. 313-333. 
  article

  article

 3. K rozsudku NS ve věci posuzování ochranného účelu povinnosti postupovat lege artis : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2019, sp. zn. 25 Cdo 83/2019.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 1-2, s. 70-72. 
  article

  article

 4. Prokazování příčinné souvislosti u škod způsobených propojenými autonomními vozidly.   -- In:  Revue pro právo a technologie -- ISSN 1804-5383. -- Roč. 11, (2020), č. 21, s. 129-152. 
  article

  article

 5. Náhrada škody. Ztráta pohledávky. Příčinná souvislost : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 8. 2017, sp. zn. 25 Cdo 3285/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 2, s. 73-78. 
  article

  article

 6. Odraz příčinné souvislosti dle Principů evropského deliktního práva v české právní úpravě.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 10, s. 41-45. 
  article

  article

 7. Odpovědnost za pracovní úraz a příčinná souvislost v případě pooperačních komplikací : nález ÚS z 28. 8. 2018, sp. zn. I. ÚS 2283/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 11-12, s. 362. 
  article

  article

 8. Die Beweislast im Rahmen der Schwimmbadaufsicht.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 71 (2018), Heft 5, s. 267-269. 
  article

  article

 9. Strata šance a niektoré ďalšie spôsoby riešenia neistej kauzality.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 69, (2017), č. 8-9, s. 964-975. 
  article

  article

 10. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Příčinná souvislost : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 5. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3513/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 8, s. 602-610. 
  article

  article