Search results

Records found: 63  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0009793 xcla^"
 1. Prevzatie veci bez právneho dôvodu - vzťah medzi reštitučným nárokom a všeobecnými prostriedkami ochrany (česká a slovenská cesta).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 5, s. 181-184. 
  article

  article

 2. Posudzovanie žalobného návrhu súdom v sporovom konaní.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 80-82. 
  article

  article

 3. Constitutional amendment procedure in the Slovak Republic (2016-2020) from the perspectives of major problematic areas .   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 12, (2022), no. 2, s. 173-193. 
  article

  article

 4. Rímskoprávne princípy v súčasnom civilnom procese.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 103, (2020), č. 1, s. 42-52. 
  article

  article

 5. Princíp zmluvnosti v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky.   -- In:  Právnické listy -- ISSN 2533-736x. -- 2020, č. 1, s. 21-30. 
  article

  article

 6. Kontumační rozsudek - analýza, komparace a náměty ke koncepci budoucí úpravy.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 10, s. 357-363. 
  article

  article

 7. K (ne)ústavnosti zákona o skrátení koncipientskej praxe.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 71, (2019), č. 4, s. 382-390. 
  article

  article

 8. Podmienky odporovateľnosti právnych úkonov v konkurze : 2. časť.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 71, (2019), č. 5, s. 524-537. 
  article

  article

 9. K netrestným oprávneniam prokurátora pri komunálnych obchodných spoločnostiach.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 71, (2019), č. 5, s. 538-556. 
  article

  article

 10. Nepriamy poškodený a uplatniteľnosť jeho nárokov.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 71, (2019), č. 8-9, s. 825-832. 
  article

  article