Search results

Records found: 73  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0009793 amg^"
 1. Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore. judikatúra / Judikatúru zostavili autori: Jozef Milučký, Samuel Milučký.    Žilina : Eurokódex, 2021 . viii, 799 stran . ISBN 978-80-8155-099-7   Signatura Z 4429
  SD
  Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore

  book

 2. Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka / Dušan Kucbel.    Žilina : Eurokódex, 2021 . vi, 274 stran . ISBN 978-80-8155-101-7   Signatura Z 4561
  OP
  Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka

  book

 3. Whistleblowing - minulost, přítomnost, budoucnost / Jakub Pichrt, Jakub Morávek (eds.).    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . ix, 128 stran . ISBN 978-80-7676-027-1   Signatura M 8879
  PP
  Whistleblowing - minulost, přítomnost, budoucnost

  book

 4. Kolíska vzniku zákonov v Slovenskej republike / Milan Hodás.    Praha : Leges, 2020 . 228 stran . ISBN 978-80-7502-521-0   Signatura M 8938
  TS
  Kolíska vzniku zákonov v Slovenskej republike

  book

 5. Ústavnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti / Ján Drgonec.    Bratislava : C. H. Beck, 2019 . xix, 386 stran . ISBN 978-80-89603-69-5   Signatura Z 4150
  SO
  Ústavnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti

  book

 6. Nové pravidlá ochrany osobných údajov : podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR / Tatiana Valentová, Jana Žuľová, Marek Švec.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2018 . 161 stran . ISBN 978-80-8168-792-1   Signatura Z 4031
  OP
  Nové pravidlá ochrany osobných údajov

  book

 7. Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy / Lívia Trellová.    Bratislava : Wolters Kluwer : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018 . 228 stran . ISBN 978-80-8168-842-3. ISBN 978-80-7160-460-0   Signatura Z 4100
  SP
  Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy

  book

 8. Maloletí : výživné a neodkladné opatrenia súdu / Vladimíra Slobodová.    Bratislava : C. H. Beck, 2018 . xii, 166 stran . ISBN 978-80-89603-59-6   Signatura Z 4112
  OP
  Maloletí

  book

 9. Judikatúra v azylových veciach / Elena Berthotyová.    Bratislava : C. H. Beck, 2018 . xxvii, 227 stran . ISBN 978-80-89603-67-1   Signatura Z 4138
  MV
  Judikatúra v azylových veciach

  book

 10. Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností / Jaroslav Čollák.    Praha : C. H. Beck, 2018 . xx, 208 stran . ISBN 978-80-7400-724-8   Signatura Z 4139
  HP
  Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností

  book