Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0009568 xcla^"
 1. Zpráva z kolokvia "Dopady novely ZOK v tuzemských i mezinárodních vztazích".   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 1, s. 38-40. 
  article

  article

 2. Odpovědnost statutárních orgánů za schodek při konkursu korporace po novele zákona o obchodních korporacích.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 29, (2020), č. 5, s. 43-47. 
  article

  article

 3. Vrchní soud v Praze: Žádost o vydání opisu seznamu akcionářů obsahujících předžalobní výzvu dle § 142a OSŘ : usnesení Vrchního soudu v Praze z 20. 12. 2017, sp. zn. 7 Cmo 171/2017.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 9, s. 339-341. 
  article

  article

 4. Nad novelou zákona o obchodních korporacích (aneb sporné otázky nové úpravy zaměstnanecké participace).   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 9 (2017), č. 4, s. 97-104. 
  article

  article

 5. Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku bez legend.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 7 (2015), č. 7-8, s. 193-205. 
  article

  article

 6. Úvaha k limitům podřízení se zákonu o obchodních korporacích (generální opt-in podle § 777 odst. 5 ZOK).   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 6, (2014), č.4, s. 97-102. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.