Search results

Records found: 141  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0009242 xcla^"
 1. Insolvence, pojistné na zdravotní pojištění, neúčinnost právního jednání : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2020, sen. zn. 29 ICdo 97/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 3, s. 442-454. 
  article

  article

 2. Reorganizace, účetnictví : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2020, sen. zn. 29 NSČR 100/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 4, s. 661-672. 
  article

  article

 3. Účel insolvenčního řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 23-24, s. 809-814. 
  article

  article

 4. Insolvenzfähigkeit einer politischen Partei (Gebietsverband) (BGH).   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- 2021, Heft 8, s. 245. 
  article

  article

 5. Vrácení věci : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2019, sp. zn. 4 Tz 19/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 2, s. 228-235. 
  article

  article

 6. Zajištění, věc důležitá pro trestní řízení : usnesení Vrchního soudu ze dne 12. 9. 2018, sp. zn. 6 To 54/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 2, s. 264-271. 
  article

  article

 7. Insolvence, smlouva o dílo : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2019, sp. zn. 29 Cdo 561/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 2, s. 351-357. 
  article

  article

 8. Das gesetzliche COVID-19-Kreditmoratorium .   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 14-15, s. 629-640. 
  article

  article

 9. Insolvenční řízení. Zákonná neúčinnost právního úkonu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2018, sp. zn. 29 ICdo 108/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 2, s. 118-130. 
  article

  article

 10. Nejvyšší soud České republiky: Uplatnění částečného zajištění v přihlášce pohledávky do insolvenčního řízení : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 30. 9. 2019, sp. zn. 29 NSČR 63/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 147-149. 
  article

  article