Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0009007 amg^"
 1. Dědické právo v praxi / Jiří Svoboda, Ondřej Klička.    Praha : C. H. Beck, 2023 . xxxi, 446 stran . ISBN 978-80-7400-913-6   Signatura M 9193
  OP
  Dědické právo v praxi

  book

 2. Dědické právo : kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního : praktická příručka / Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš.    Praha : Leges, 2022 . xv, 949 stran . ISBN 978-80-7502-601-9   Signatura M 9111
  OP
  Dědické právo

  book

 3. Dědické právo : kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního : praktická příručka / Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš.    Praha : Leges, 2019 . xiii, 882 stran . ISBN 978-80-7502-345-2   Signatura M 8463
  OP
  Dědické právo

  book

 4. Občanský zákoník : komentář. Svazek IV, Dědické právo (§ 1475 až 1720) včetně výkladu řízení o pozůstalosti / Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala, Martin Sešina, Karel Wawerka.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xxxiii, 696 stran . ISBN 978-80-7598-412-8   Signatura M 8442/4
  OP
  Občanský zákoník

  book

 5. Zákon o zvláštních řízeních soudních : zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (Řízení ve věcech veřejného rejstříku) / Petr Lavický a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2015 . xxxi, 979 stran . ISBN 978-80-7478-869-7   Signatura M 7247
  OP
  Zákon o zvláštních řízeních soudních

  book

 6. Dědické právo podle nového občanského zákoníku : praktická příručka / Daniela Kovářová.    Praha : Leges, 2015 . 284 stran . ISBN 978-80-7502-097-0   Signatura M 7328
  OP
  Dědické právo podle nového občanského zákoníku

  book

 7. Občanský zákoník : komentář. Svazek 4, Dědické právo (§ 1475 až 1720) včetně výkladu řízení o pozůstalosti / Jiří Švestka ... [et al.].    Praha : Wolters Kluwer, 2014 . xxix, 696 s. . ISBN 978-80-7478-369-2. ISBN 978-80-7478-579-5   Signatura M 6676/4
  OP-ŠvOb
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.