Search results

Records found: 70  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0008878 xcla^"
 1. K platnosti smlouvy o nájmu věci pronajaté více smlouvami několika zájemcům : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2021, sp. zn. 31 Cdo 3679/2020.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 60-64. 
  article

  article

 2. Ke střetu povinnosti mlčenlivosti advokáta a povinnosti podat kontrolní hlášení : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2021, č. j. 1 Afs 423/2020-35.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 67-70. 
  article

  article

 3. Vymáhání pohledávek státu, které vzešly z rozhodovací činnosti soudů : usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zák. č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 16. 9. 2021, č. j. Konf 11/2020-17.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 3, s. 59-61. 
  article

  article

 4. K možnosti vydání mezitímního rozsudku v řízení o povolení nezbytné cesty.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 56-61. 
  article

  article

 5. Poskytování informací o rozhodovací činnosti soudů a povinnost poskytnout informace finančním arbitrem : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 8. 2020, č. j. 10 As 115/2020-44.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 69-71. 
  article

  article

 6. Vybrané instituty obecné části návrhu věcného závěru CŘS.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 77-88. 
  article

  article

 7. K určitosti žalobního petitu u žalob na nepeněžité (aktivní) plnění.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 98-101. 
  article

  article

 8. Rozhodování o návrhu na ustanovení zástupce asistentem soudce : usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2020, č. j. 8 As 120/2020-41.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 56-60. 
  article

  article

 9. K nabytí vlastnického práva na základě principu materiální publicity v případě absolutně neplatného právního jednání.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 4, s. 47-52. 
  article

  article

 10. K formátu příloh datové zprávy u žaloby proti rozhodnutí správního orgánu : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2020, č. j. 6 Afs 206/2020-37.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 4, s. 57-60. 
  article

  article