Search results

Records found: 51  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0008662 xcla^"
 1. Posouzení délky řízení při rozhodování o zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku průtahů v řízení : nález Ústavního soudu ze dne 22. 2 2022, sp. zn. IV. ÚS 2404/21.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. i-ii, s. v-viii. 
  article

  article

 2. Posouzení délky řízení při rozhodování o zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku průtahů v řízení : nález ÚS z 22. 2. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2404/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 123. 
  article

  article

 3. Ústavní soud: délka správního a soudního řízení se při odškodňování vleklých věcí sčítá.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 30, (2022), č. 5, s. 57. 
  article

  article

 4. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Nesprávný úřední postup : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2021, sp. zn. 30 Cdo 1049/2021.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 11, s. 645-651. 
  article

  article

 5. Výrok prezidenta republiky z pohledu odpovědnosti státu za nesprávný úřední postup : nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2021, sp. zn. IV. ÚS 3076/20.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. i-ii, s. xxxvii-xli. 
  article

  article

 6. Výrok prezidenta republiky z pohledu odpovědnosti státu za nesprávný úřední postup : nález ÚS z 2. 2. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3076/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 4, s. 116. 
  article

  article

 7. Náhrada škody způsobené státem v souvislosti s nezákonně vedeným přestupkovým řízením : nález Ústavního soudu ze dne 31. srpna 2021, sp. zn. III. ÚS 917/21.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. iv, s. cxiii-cxv. 
  article

  article

 8. Ke krácení zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení v důsledku tzv. soudního ping-pongu způsobeného soudy : nález Ústavního soudu ze dne 17. srpna 2021, sp. zn. III. ÚS 1303/21.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. iv, s. cxvi-cxx. 
  article

  article

 9. Tête proti Francii : EGMR 26.03.20 – 59636/16.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 45, s. 3279-3283. 
  article

  article

 10. Náhrady a opatření přijatá v době pandemie.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 22, s. 784-791. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.