Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0006217 xcla^"
 1. Mimořádné snížení trestu odnětí svobody, důvod odvolání pro právní vady rozhodnutí, spolupracující obviněný, hlavní líčení, řízení o odvolání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2020, sp. zn. 7 Tdo 317/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 2, s. 194-213. 
  article

  article

 2. Procesní úkony stran řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 3, s. 84-90. 
  article

  article

 3. Absence validace jako skrytá vada písmoznaleckého posudku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 18, s. 641-643. 
  article

  article

 4. Odmítnutí dovolání účastníka řízení proti ustanovení advokáta, k němuž ztratil důvěru, a současně odmítnutí dovolání tímto advokátem sepsané pro vady : nález ÚS ze 13. 7. 2018, sp. zn. I. ÚS 4120/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 10, s. 320. 
  article

  article

 5. Odmítnutí dovolání účastníka řízení proti ustanovení advokáta, k němuž ztratil důvěru, a současně odmítnutí dovolání tímto advokátem sepsané pro vady : nález sp. zn. I. ÚS 4120/17 ze dne 13. 7. 2018.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 10, (2018), č. 4, s. 45. 
  article

  article

 6. Některé sporné otázky relativní neplatnosti v novém občanském zákoníku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č.5, s. 172-177. 
  article

  article

 7. Vada spočívající v nedostatku formy právního jednání bude zhojitelná.   -- In:  Právo & byznys -- ISSN 1804-6061. -- 2013, č. 11, s. 56. 
  article

  article