Search results

Records found: 64  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0006212 xcla^"
 1. K právu odsouzeného nahlížet do spisu : nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2021, sp. zn. II. ÚS 2156/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 50-51. 
  article

  article

 2. Vybrané aspekty práva na spravedlivý proces v trestním řízení v recentní judikatuře.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 26, (2022), č. 3, s. 23-29. 
  article

  article

 3. Ústavní soud: Právo advokáta na obhajobu převažuje nad jeho povinností mlčenlivosti.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 29, (2021), č. 1, s. 58. 
  article

  article

 4. Beschwerdebefugnis des Pflichtverteidigers bei Aufhebung seiner Bestellung.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 8, s. 403-409. 
  article

  article

 5. Zum Einfluss der Übersetzungshilfe auf Rechtsmittelfristen.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 7, s. 324-331. 
  article

  article

 6. Kolize povinnosti mlčenlivosti advokáta s právem na obhajobu v trestním řízení : nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 2020, sp. zn. II. ÚS 4071/19.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 1, s. 45-46. 
  article

  article

 7. Právo na obhajobu ve vazebním řízení : nález ÚS z 29. 9. 2020, sp. zn. III. ÚS 3939/19.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 51. 
  article

  article

 8. Kolize práva na obhajobu s povinností mlčenlivosti advokáta : nález ÚS z 14. 10. 2020, sp. zn. II. ÚS 4071/19.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 51-52. 
  article

  article

 9. Kolize práva na obhajobu s povinností mlčenlivosti advokáta : nález ÚS ze 14. 10. 2020, sp. zn. II. ÚS 4071/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 14. 
  article

  article

 10. K posuzování nároku na bezplatnou pomoc obhájce : nález Ústavního soudu ze dne 16. 2. 2021, sp. zn. III. ÚS 3582/20.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 4, s. 52-54. 
  article

  article