Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0004614 xcla^"
 1. Die Erweiterung der Wiederaufnahme zuungunsten des Freigesprochenen.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 15, s. 1058-1061. 
  article

  article

 2. Odběr a uchovávání vzorků DNA : nález ÚS z 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 120-121. 
  article

  article

 3. Odběr a uchovávání vzorků DNA : nález pléna Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/18.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 3, s. 46-47. 
  article

  article

 4. Vymezení okruhu trestných činů, jejichž pachatelům by měla být odebírána DNA pro účely budoucí identifikace a stanovení doby uchování profilu DNA v Národní databázi DNA = Definition of the range of crimes whose perpetrators should have their DNA taken for the purpose of their future identification and the determination of the retention period of the DNA profile stored in the National DNA Database.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. 523-546. 
  article

  article

 5. Odběr a uchovávání vzorků DNA : nález ÚS z 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 5, s. 154. 
  article

  article

 6. Buccal swab in criminal investigations : Dragan v Serbia (Application No. 75229/10).   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 25 (2020), Iss. 4, s. 422-424. 
  article

  article

 7. Ještě k právní úpravě zpracování DNA.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 7, s. 256-258. 
  article

  article

 8. K právní úpravě zpracování DNA policií.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 23-24, s. 841-844. 
  article

  article

 9. Povinnost podrobit se odběru genetického materiálu v řízení o popření otcovství : nález ÚS z 9. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 2964/12.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 3, s. 87-89. 
  article

  article

 10. Verwendung von Körperzellen für DNA – Identifizierungsmuster (BGH) : BGH, Beschluss vom 20. 5. 2015 – 4 StR 555/14.   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- 2015, Heft 17 s. 536. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.