Search results

Records found: 47  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0003963 xcla^"
 1. Berliner 2G-Regelung im Zusammenhang mit Bundeskanzlerwahl : BVerfG 09.09.21 – 2 BvR 2164/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 1-2, s. 50-52. 
  article

  article

 2. Přezkum sankcí za disciplinární provinění poslance Ústavním soudem : usnesení ÚS z 1. 2. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 28/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 120-122. 
  article

  article

 3. Voraussetzungen und Grenzen des Mandatsverzichts.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 137, (2022), Heft 11, s. 631-638. 
  article

  article

 4. BVerwG: Entscheidungsüberblick 2021.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 137, (2022), Heft 11, s. 639-648. 
  article

  article

 5. Pokuta uložená poslanci v disciplinárním řízení (věc poslance Lubomíra Volného) : usnesení ÚS ze 1. 2. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 28/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 119. 
  article

  article

 6. Absence inkompatibility funkce člena Parlamentu s funkcí člena zastupitelstva obce a kraje jako překážka prosazování celospolečenských zájmů?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 4, s. 31-40. 
  article

  article

 7. Absolutes Zeugnisverweigerungsrecht und umfassender Beschlagnahmeschutz für Abgeordnete.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 136, (2021), Heft 16, s. 1056-1059. 
  article

  article

 8. Dabeisein ist alles: Zur Notwendigkeit körperlicher Anwesenheit im Parlament.   -- In:  Zeitschrift für Parlamentsfragen -- ISSN 0340-1758. -- Jhrg. 52, (2021), Heft 4, s. 742-757. 
  article

  article

 9. The Court of Justice on the Junqueras saga : interpreting the European parliamentary immunities in light of the democratic principle.   -- In:  Common market law review -- ISSN 0165-0750. -- Vol. 57, (2020), no. 5, s. 1527-1554 https://kluwerlawonline.com/journalIssue/Common+Market+Law+Review/57.5/19515. 
  article

  article

 10. Návrh poslance V. Klause na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 11, s. iii. 
  article

  article