Search results

Records found: 35  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0003808 xcla^"
 1. Obezřetnost podvedeného ve světle stávající judikatury.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 4, s. 16-23. 
  article

  article

 2. Lhůta pro svolání valné hromady.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 2, s. 17-33. 
  article

  article

 3. K vydání zajištěné nemovité věci poškozenému.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 4, s. 9-19. 
  article

  article

 4. Poskytování náhrad za újmy vyvolané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví po jejich zrušení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 6, s. 15-23. 
  article

  article

 5. Významný posun v judikatuře o vydržení zejména jako důsledek existence mimořádného vydržení v novém občanském zákoníku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 13-14, s. 498-501. 
  article

  article

 6. K rozhodování podle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění a pozdní spravedlnosti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 55-61. 
  article

  article

 7. Veřejná obchodní společnost. Ručení společníků za závazky společnosti. Insolvenční řízení. Konkurs : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5604/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 5, s. 332-338. 
  article

  article

 8. Insolvence, konkurs, ručení, veřejná obchodní společnost : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5604/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 6, s. 1157-1166. 
  article

  article

 9. Nejvyšší soud České republiky: Splnění podmínek mimořádného vydržení, jako skutečnost významná při posuzování oprávněné držby podle občanského zákoníku 1964 : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 30. 5. 2018, sp. zn. 22 Cdo 1646/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 19, s. 681-682. 
  article

  article

 10. Případ Riggs v. Palmer a jeho význam pro české (dědické) právo.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 23, (2017), č. 1, s. 18-21. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.