Search results

Records found: 31  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0003730 xcla^"
 1. Nařízení obce o stavební uzávěře : nález Ústavního soudu ze dne 28. 7. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 24/20.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. clxi-clxiv. 
  article

  article

 2. První zásada soukromého práva.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 2, s. 2-7. 
  article

  article

 3. Věc Kuklík a další proti České republice : regulace nájemného. Číslo stížností 15493/12, 34297/13, 25705/14, 39843/16, 45417/16. Datum 4. 10. 2018.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč. 22, (2019), č. 1, s. 58-60. 
  article

  article

 4. Nájem bytu. Regulované nájemné : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 26 Cdo 284/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 9, s. 556-562. 
  article

  article

 5. První zásada soukromého práva : (zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si vlastní životní poměry).   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 102, (2019), č. 5, s. 375-389. 
  article

  article

 6. Užití interpretativních a jiných typů výroků v judikatuře Ústavního soudu.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 6, s. 21-30. 
  article

  article

 7. Nájem bytu. Nájemné. Zvýšení nájemného : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2018, sp. zn. 26 Cdo 4600/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 7-8, s. 457-461. 
  article

  article

 8. Role vlády v procesu právotvorby v České republice se zřetelem k efektivitě vládnutí.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 10, (2018), č. 3-4, s. xc-cviii. 
  article

  article

 9. K právní kvalifikaci ujednání odporujících cenovým předpisům.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 156, (2017), č. 1, s. 1-19. 
  article

  article

 10. Výše úhrad zdravotní péče poskytované pobytovými zařízeními sociálních služeb : nález ÚS z 18. 7. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2545/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 10, s. 317. 
  article

  article