Search results

Records found: 89  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0003392 xcla^"
 1. Spotřebitel. Výkon rozhodčích nálezů : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2021, sp. zn. 20 Cdo 2353/2020.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 10, s. 625-629. 
  article

  article

 2. Zulässigkeit einer Schiedsklausel im Bereich des Sports – Fall Claudia Pechstein : BVerfG 03.06.22 – 1 BvR 2103/16.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 37, 2022, s. 2677-2682. 
  article

  article

 3. Unwirksamkeit der Energiecharta zwischen EU-Mitgliedstaaten : EuGH 02.09.21 – C- 741/19 .   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 44, s. 3243-3248. 
  article

  article

 4. Rozhodčí doložka, podjatost, neplatnost právního jednání (o. z.) : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 11. 2020, sp. zn. 23 Cdo 3972/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 6, s. 907-932. 
  article

  article

 5. Incidenční spory. Rozhodčí nález. Neplatná rozhodčí doložka : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2020, sp. zn. 29 ICdo 63/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 9, s. 559-566. 
  article

  article

 6. Rozhodčí doložka, neplatnost právního úkonu : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2020, sp. zn. 31 Cdo 3534/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 6, s. 1001-1008. 
  article

  article

 7. Mezigenerační střet úprav rozhodčího řízení.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 11, s. 39-41. 
  article

  article

 8. Náklady exekuce : usnesení sp. zn. III. ÚS 3921/18 ze dne 6. 8. 2019.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. 21-22. 
  article

  article

 9. Vázanost stran rozhodčí smlouvou v případě postoupení pohledávky.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 22-24. 
  article

  article

 10. Priorita výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy : nález ÚS z 8. 1. 2019, sp. zn. III. ÚS 1336/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 3, s. 82. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.