Search results

Records found: 58  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0003146 xcla^"
 1. Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 15, (2023), č. 2, s. 93-96. 
  article

  article

 2. Správní řízení: zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 9. 2021, čj. 8 As 13/2019-91.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. iii-iv, s. cxxvi-cxxx. 
  article

  article

 3. Insolvenční řízení. Insolvenční správce. Odpovědnost za škodu. Popření pohledávky : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2021, sp. zn. 29 ICdo 38/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 5, s. 338-344. 
  article

  article

 4. Rozhodnutí ESLP o vyškrtnutí stížnosti ze seznamu případů na základě jednostranného prohlášení vlády není důvodem pro obnovu řízení před ÚS : usnesení ÚS z 26. 4. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 8/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 6, s. 190. 
  article

  article

 5. Insolvenční řízení. Oddlužení. Poučovací povinnost soudu : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2021, sen. zn. 29 NSČR 115/2020.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 9, s. 528-537. 
  article

  article

 6. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Nezákonné rozhodnutí. Usnesení o nařízení exekuce. Incidenční spory. Spor o pravost vykonatelné pohledávky : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2021, sp. zn. 30 Cdo 3512/2020.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 12, s. 730-734. 
  article

  article

 7. Incidenční spory, vedlejší účastník : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2019, sen. zn. 29 ICdo 65/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 1, s. 196-204. 
  article

  article

 8. Problematické aspekty odvolání insolvenčního správce věřiteli.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 3, s. 105-109. 
  article

  article

 9. Insolvenční kongres 2019 : poukázal na klady i zápory oddlužovací novely.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 5, s. 75-77. 
  article

  article

 10. K dopadům nálezu Ústavního soudu ve věci popěrného práva dlužníka v oddlužení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 7, (2019), č. 10, s. 12-16. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.