Search results

Records found: 55  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0003105 xcla^"
 1. Searching for the Essence of Ne Bis in Idem in European Union Law – EJC 22March 2022, Case C-117/20, BPost v Autorité belge de la concurrence Case C-151/120,Bundeswettbewerbsbehörde v Nordzucker AG e.a. : BPost and Nordzucker.   -- In:  European constitutional law review -- ISSN 1574-0196. -- Vol. 18, (2022), no. 2, s. 357-374. 
  article

  article

 2. Majetková přiznání veřejných funkcionářů v kontextu soudobé praxe správního trestání.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 55, (2022), č. 7-8, s. 462-477. 
  article

  article

 3. Recht, sich in Verwaltungsstrafverfahren nicht selbst zu belasten / Rs. Consob : EuGH – 02. 02. 21.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 48, (2021), Heft 1-6, s. 21-27. 
  article

  article

 4. Česká cesta adaptace obecného nařízení aneb hmotněprávní exempce přestupků podle zákona o zpracování osobních údajů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 10, s. 843-853. 
  article

  article

 5. Die juristische Person im Lichte der Geldwäschereibekämpfung .   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 9, s. 401-405. 
  article

  article

 6. Aktivní legitimace státu k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu : usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2020, č. j. 8 Afs 128/2018-46.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 3, s. cxxiii-cxxx. 
  article

  article

 7. Krátce ke správnímu trestání ze strany Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 4, s. 237-246. 
  article

  article

 8. Koncentrační zásada v řízení podle soudního řádu správního : usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2020, č. j. 10 As 156/2018-110.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 11, s. 62-64. 
  article

  article

 9. Poznámky ke vzniku a činnosti Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 8, s. 403-415. 
  article

  article

 10. Nad procesní úpravou správního trestání.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 18, (2019), č. 10, s. 207-210. 
  article

  article