Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0002745 xcla^"
 1. Nejvyšší soud České republiky: Účinky právní moci rozhodnutí o jmenování hmotněprávního opatrovníka právnické osoby : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 1. 2023, sp. zn. 27 Cdo 3039/2022.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 15, (2023), č. 1, s. 56-60. 
  article

  article

 2. Sledování, důkaz, provádění důkazů, právo na spravedlivé soudní řízení, právnická osoba, zmocněnec, opatrovník : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 9. 2020, sp. zn. 7 Tdo 865/2020; usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2020, sp. zn. 8 Tdo 647/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 1, s. 1-20. 
  article

  article

 3. Sledování, důkaz, provádění důkazů, právo na spravedlivé soudní řízení, právnická osoba, zmocněnec, opatrovník : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 9. 2020, sp. zn. 7 Tdo 865/2020 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2020, sp. zn. 8 Tdo 647/2020.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 2, s. 48-49. 
  article

  article

 4. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 3139/19 : datum rozhodnutí: 21. ledna 2020.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 29, (2020), č. 2, s. 50-52. 
  article

  article

 5. Aktuality : judikatura.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 2, s. 37. 
  article

  article

 6. Ustanovení § 9 odst. 5 advokátního tarifu optikou Ústavního soudu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 8, s. 296-298. 
  article

  article

 7. Odměna advokáta za výkon funkce opatrovníka ustanoveného soudem podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob : nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 23/19.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 54-56. 
  article

  article

 8. Jednání za právnickou osobu v průběhu trestního řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 18, s. 637-642. 
  article

  article

 9. Opatrovník poškozeného, zmocněnec poškozeného : usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 2. 2017, sp. zn. 3 To 52/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 3, s. 471-479. 
  article

  article

 10. Opatrovník (opatrovnictví) právnické osoby (o. z.), společnost s ručením omezeným : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2016, sp. zn. 29 Cdo 3899/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 5, s. 816-821. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.