Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0002706 xcla^"
 1. Česká a slovenská společnost pro deliktní právo a příbuzné obory.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 190. 
  article

  article

 2. Přičitatelnost jednání v kontextu společné havárie.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 116-123. 
  article

  article

 3. Deliktische Haftung bei einer Ansteckung mit SARS-CoV-2.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 37, s. 2665-2672. 
  article

  article

 4. Unerlaubtes Filesharing eines Musikalbums / Haftung der Inhaber des Internetanschlusses (Eltern) / Beweisanforderungen zur Identifizierung des Täters (Kinder) : BVerfG – 18. 02. 19.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 46, (2019), Heft 7-11, s. 285-287. 
  article

  article

 5. „Dateneigentum“ und Insolvenz.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- 2019, Nr. 20, s. 960-975. 
  article

  article

 6. Odraz příčinné souvislosti dle Principů evropského deliktního práva v české právní úpravě.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 10, s. 41-45. 
  article

  article

 7. An empirical study of punitive damages.   -- In:  Oxford journal of legal studies -- ISSN 0143-6503. -- Vol. 38, (2018), no. 1, s. 90-122. 
  article

  article

 8. Delikty na cti z pohledu současného práva.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Roč. 8, (2013), Suppl. na téma Ochrana cti ..., s. 133-152. 
  article

  article

 9. Deliktní právo v návrhu občanského zákoníku.   -- In:  Právní fórum -- ISSN 1214-7966. -- Roč. 9, (2012), č.1, s.6-21. 
  article

  article