Search results

Records found: 31  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0002523 xcla^"
 1. Posuzování zavinění ve smyslu § 146 odst. 2 věty první OSŘ při zastavení řízení z důvodu nedostatku pravomoci k projednání a rozhodnutí sporu : nález ÚS z 5. 10. 2021, sp. zn. I. ÚS 2174/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 13. 
  article

  article

 2. Vracení soudního poplatku v případě zastavení řízení pro nedostatek pravomoci soudu - změna judikatury : nález ÚS z 1. 11. 2021, sp. zn. I. ÚS 1034/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 50. 
  article

  article

 3. Zastavení řízení v důsledku administrativní chyby : nález ÚS z 16. 6. 2022, sp. zn. I. ÚS 743/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 9, s. 284. 
  article

  article

 4. Insolvenční řízení. Oddlužení. Dluhy z podnikání. Zastavení insolvenčního řízení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 2019, sp. zn. 29 NSČR 81/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 3, s. 209-214. 
  article

  article

 5. Śmierć osoby, która wniosła skargę konstytucyjną (aspekty procesowe).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 9, s. 86-99. 
  article

  article

 6. Ústavní soud: zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku není v rozporu s ústavou.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 29, (2021), č. 5, s. 53. 
  article

  article

 7. Ústavně konformní interpretace § 146 odst. 2 OSŘ : nález ÚS z 18. 5. 2021, sp. zn. IV. ÚS 665/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 238. 
  article

  article

 8. Poplatky soudní : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2019, sp. zn. 30 Cdo 825/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 1, s. 89-95. 
  article

  article

 9. Rozhodování o nákladech řízení - § 146 odst. 2 OSŘ : nález ÚS z 8. 10. 2019, sp. zn. I. ÚS 3778/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 1, s. 13. 
  article

  article

 10. Povinnost posuzovat přiměřenost dopadů rozhodnutí v případě zastavení řízení podle zákona o pobytu cizinců.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 3, s. 77-83. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.