Search results

Records found: 22  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0002444 xcla^"
 1. Nemajetková újma při ublížení na zdraví a její vyrovnání prospěchem (compensatio lucri cum damno) = Benefit deduction from damages for personal injury (compensatio lucri cum damno).   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 1, s. 27-53. 
  article

  article

 2. Nemajetková újma při ublížení na zdraví a její vyrovnání prospěchem (compensatio lucri cum damno) = Benefit deduction from damages for personal injury (compensatio lucri cum damno).   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 29, (2021), č. 1, s. 27-53. 
  article

  article

 3. Ústavní soud určil výši náhrady tak, aby poškození mohli, ale i chtěli žít dál.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 6, s. 57. 
  article

  article

 4. Náhrada škody, náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2020, sp. zn. 25 Cdo 4536/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 10, s. 1662-1670. 
  article

  article

 5. Náležitosti žaloby. Náhrada nemajetkové újmy. : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2596/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 10, s. 607-611. 
  article

  article

 6. ÚS k náhradě škody za závažné poškození zdraví.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 13-14. 
  article

  article

 7. Náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy (o. z.), náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení (o. z.), odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, pojištění odpovědnosti za škodu, ochrana osobnosti : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1704/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 1, s. 112-128. 
  article

  article

 8. Begründungsanforderungen bei Unterbringung in psychiatrischer Klinik : BGH 20.06.19 – 5 StR 208/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 72, (2019), Heft 37, s. 2713-2714. 
  article

  article

 9. Polemika s pohledem Nejvyššího soudu na tzv. další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 7-8, s. 30-37. 
  article

  article

 10. Jak finančně kompenzovat tzv. další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 9, s. 35-40. 
  article

  article