Search results

Records found: 60  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0001898 xcla^"
 1. Institut majetkových přiznání jako opatření k předcházení střetu zájmů v kontextu judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 32, (2023), č. 2, s. 23-32. 
  article

  article

 2. Poskytování informací o rozhodovací činnosti soudů a povinnost poskytnout informace finančním arbitrem : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 8. 2020, č. j. 10 As 115/2020-44.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 69-71. 
  article

  article

 3. Právo, online marketing a iracionální faktory.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 2, s. 1-13. 
  article

  article

 4. The principle of the public of criminal proceedings as an attribute of the right to a fair trial.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 11, (2021), no. 3, s. 518-533. 
  article

  article

 5. Soudní přezkum správních rozhodnutí dle ust. § 168 odst. 3 zákona o pobytu cizinců.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 54, (2021), č. 4, s. 232-246. 
  article

  article

 6. Ochrana informací z trestního řízení před úniky ze strany třetích osob (k ustanovením § 8b až § 8d trestního řádu).   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 5, s. 8-16. 
  article

  article

 7. Změny v ochraně před zjevným zneužitím práva.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 29, (2021), č. 1, s. 42-46. 
  article

  article

 8. Co je v právu dovoleno a co je zakázáno.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 11, s. 886-889. 
  article

  article

 9. K pojmu veřejné prostředky v právu na informace.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 11, s. 400-409. 
  article

  article

 10. Hromadné zveřejňování soudních rozhodnutí.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 6, s. 491-511. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.