Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0001891 amg^"
 1. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení / Ondřej Pavelek.    Praha : C. H. Beck, 2020 . xiv, 120 stran . ISBN 978-80-7400-785-9   Signatura M 8706
  OP
  Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

  book

 2. Odpovědnost za újmu na zdraví : kompendium judikatury, ZDR I. / výběr a sestava Blanka Havlíčková,.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . 199 stran . ISBN 978-80-7552-388-4   Signatura M 7628
  OP
  Odpovědnost za újmu na zdraví

  book

 3. Ochrana osobnosti v common law a v českém právu / Eva Ondřejová.    Praha : Leges, 2016 . 256 stran . ISBN 978-80-7502-164-9   Signatura M 7652
  OP
  Ochrana osobnosti v common law a v českém právu

  book

 4. A company's right to damages for non-pecuniary loss / Vanessa Wilcox.    Cambridge : Cambridge University Press, 2016 . xxxiv, 192 stran . ISBN 978-1-107-13927-5   Signatura Z 3801
  OP
  A company's right to damages for non-pecuniary loss

  book

 5. Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví / Roman Žďárek, Jolana Těšinová, Marta Škárová, Robert Waltr, František Púry, Milena Kolářová, Karla Kotková, Karel Moses.    Praha : C.H. Beck, 2015 . xiv, 164 stran . ISBN 978-80-7400-280-9   Signatura M 7229
  OP
  Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví

  book

 6. Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy / zostavili Jozef Vozár, Katarína Ficová, Peter Kerecman, Ivan Humeník, Ľubomír Zlocha.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2015 . 263 stran . ISBN 978-80-8168-310-7   Signatura Z 3589
  OP
  Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy

  book

 7. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku : komentář k § 2894 až § 2971, metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví / Blanka Vítová, Jakub Dohnal, Jan Kotula.    Olomouc : ANAG - Andragogos Agency, 2015 . 335 stran . ISBN 978-80-7263-940-3   Signatura M 7142
  OP-VíNá
  Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku

  book

 8. Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích / Gabriel Achour, Martin Pelikán.    Ostrava : KEY Publishing, 2015 . 275 stran . ISBN 978-80-7418-231-0   Signatura M 7154
  OP-AcNá
  Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích

  book

 9. Dokazování v přípravném řízení : nejvýznamnější judikatura k vybraným tematickým okruhům / Marek Fryšták, Petra Polišenská.    Praha : Leges, 2014 . 120 s. . ISBN 978-80-87576-85-4   Signatura M 6724
  TP-FrDo
  Dokazování v přípravném řízení

  book

 10. Nový občanský zákoník : úplně pro všechny / Veronika Ryšávková, Pavla Benátčanová, Dana Prudíková František Korbel.    Praha : Grada Publishing, 2014 . 304 s. . ISBN 978-80-247-5157-3   Signatura M 6746
  OP-RyNo
  Nový občanský zákoník

  book