Search results

Records found: 39  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0001494 xcla^"
 1. Ochrana informací z trestního řízení před úniky ze strany třetích osob (k ustanovením § 8b až § 8d trestního řádu).   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 5, s. 8-16. 
  article

  article

 2. Legitimita, proporcionalita a doktrína vyloučených důvodů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 7, s. 491-509. 
  article

  article

 3. Ochrana osobnosti, podoba člověka (o. z.) [Osobnost člověka (o. z.)] : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2021, sp. zn. 25 Cdo 801/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 9, s. 1472-1479. 
  article

  article

 4. Trestný čin pomluvy : k jeho místu v trestním právu, subsidiaritě trestní represe a sankční náhradě újmy - 2. část.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 17, s. 583-591. 
  article

  article

 5. Divadlo a Slušní lidé : zhodnocení mezí svobody projevu na pozadí divadelní inscenace "Naše násilí a vaše násilí".   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 1, s. 23-28. 
  article

  article

 6. Urychlené uchování dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací pro účely trestního řízení - § 7b trestního řádu.   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150. -- Roč. 53, (2020), č. 2, s. 95-113. 
  article

  article

 7. Informační povinnost a oprávněné subjekty podle § 88a odst. 2 TrŘ.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 18, (2019), č. 7-8, s. 152-155. 
  article

  article

 8. Jeden z projevů práva na spravedlivý proces.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 26, (2018), č. 6, s. 62-64. 
  article

  article

 9. Povzdech nad arogancí a sprostotami v soudní síni.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 19, (2017), č. 2, s. 12-16. 
  article

  article

 10. Právo shromažďovací a přestupky.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 50, (2017), č. 6, s. 314-325. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.