Search results

Records found: 55  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0001154 xcla^"
 1. Jsou cyklostezky povinné?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 133-140. 
  article

  article

 2. Nejvyšší soud České republiky: Zvláštní odpovědnost za závadu ve schůdnosti a obecná odpovědnost : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1621/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 7, s. 257-262. 
  article

  article

 3. Odpovědnost za škodu podle zákona o pozemních komunikacích : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1621/2020.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 11, s. 649-660. 
  article

  article

 4. Problematické rozhodnutí Ústavního soudu k právní povaze chodníku : nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2019, sp. zn. III. ÚS 2280/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 11, s. 67-70. 
  article

  article

 5. Vyřazení pozemní komunikace ze zimní údržby : rozsudek NS z 26. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 1481/2017.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 2, s. 38. 
  article

  article

 6. Die (Un)veräuβerlichkeit des Eigentums an Bundesautobahnen und ihrer Nebenbetriebe.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 134, (2019), Heft 14, s. 877-883. 
  article

  article

 7. ÚS k zákazu billboardů.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 3, s. 6. 
  article

  article

 8. Abeceda tvorby obecně závazných vyhlášek.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 30, (2019), č. 19, s. 29. 
  article

  article

 9. Čí je chodník u silnice?.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 30, (2019), č. 21, s. 30. 
  article

  article

 10. Ústavnost právní úpravy týkající se billboardů u dálnic a silnic I. třídy : nález ÚS z 12. 2. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 21/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 4, s. 115-116. 
  article

  article