Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0001072 xcla^"
 1. Otazníky nad žalobním oprávněním nejvyššího státního zástupce podle § 66 odst. 2 soudního řádu správního.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 1-2, s. 19-22. 
  article

  article

 2. Poskytování informací kontrolovanými osobami při výkonu kontroly podle kontrolního řádu v kontextu rozhodovací praxe správních soudů.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 54, (2021), č. 2, s. 65-89. 
  article

  article

 3. Přípustné riziko, aneb na co vše je potřeba brát v praxi zřetel.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 2, s. 81-86. 
  article

  article

 4. Načo sa trápiť s otázkou existencie ľudských práv? = Why should we bother with the question of existence of human rights?.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 547-564. 
  article

  article

 5. Expropriační titul jako jedna ze zákonných podmínek vyvlastnění.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 15 (2020), no. 1, s. 8-21. 
  article

  article

 6. Načo sa trápiť s otázkou existencie ľudských práv? = Why should we bother with the question of existence of human rights?.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 547-564. 
  article

  article

 7. Proměna v posuzování důvodnosti žaloby nejvyššího státního zástupce podané ve veřejném zájmu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 51, (2018), č. 8, s. 525-537. 
  article

  article

 8. Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (2. část) : obecný zájem.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 12, s. 35-37. 
  article

  article

 9. Chráněná území jako institut omezující vlastnické právo.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 6, s. 197-206. 
  article

  article

 10. Aplikace ustanovení nového občanského zákoníku o přestavku a o neoprávněné stavbě na stavby zřízené před 1. 1. 2014. Přehled judikatury o neoprávněné stavbě : rozsudek NS z 10. 5. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5780/2016.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 7-8, s. 228-231. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.