Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0001015 xcla^"
 1. Společnost s ručením omezeným. Společenská smlouva : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 2019, sp. zn. 27 Cdo 5749/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 3, s. 200-205. 
  article

  article

 2. K výkladu zakladatelských právních jednání právnických osob.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 8, s. 293-296. 
  article

  article

 3. Variabilní pojistná částka jako důvod absolutní neplatnosti životního pojištění?.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. 241-259. 
  article

  article

 4. Porušení zákona oklikou : fraus legis facta v civilním právu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 11, s. 897-921. 
  article

  article

 5. K pochybnosti o povaze neplatnosti pro rozpor se zákonem a o následcích, které působí trestný čin v občanském právu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 6, s. 214-218. 
  article

  article

 6. Zpoplatnění odvodu srážkové vody.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 9, s. 331-334. 
  article

  article

 7. Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 23.4.2014 k některým otázkám ujednání o poplatku za správu úvěru ve smlouvách o úvěru Cpjn 203/2013.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 66, (2014), č.4, s. 625-630. 
  article

  article

 8. Soudní ochrana práv a bankovní poplatky.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč.15, (2013), č. 7-8, s. 29-32. 
  article

  article

 9. Pacta sunt servanda, výklad obsahu závazkového vztahu : nález Ústavního soudu ze dne 28.2.2013, sp.zn. III. ÚS 3900/12.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2013, č. 10, s. 47-48. 
  article

  article

 10. To nejlepší z Ústavního soudu. Aktuality z judikatury Ústavního soudu : výběr klíčových a nejzajímavějších rozhodnutí z ledna 2013 přímo od pramene.   -- In:  Právo & byznys -- ISSN 1804-6061. -- 2013, č.5, s. 48-49. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.