Search results

Records found: 30  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0000883 xcla^"
 1. Rozklad jako opravný prostředek proti rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 10, (2022), č. 12, s. 20-28. 
  article

  article

 2. Kontradiktornost ve vykonávacím řízení trestním - řízení o přerušení a upuštění od výkonu trestu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 5, s. 36-39. 
  article

  article

 3. Zásada kontradiktornosti v trestním řízení - evropské souvislosti a česká reflexe.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 3, s. 33-37. 
  article

  article

 4. Opravné prostředky v novém civilním procesu de lege ferenda.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 3, s. 251-260. 
  article

  article

 5. Ústavní zakotvení státního zastupitelství.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 16, (2018), č. 4, s. 8-10. 
  article

  article

 6. Role soudů při dotváření správního práva.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 4, s. 333-342. 
  article

  article

 7. Kasačný princíp v správnom súdnictve.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 70, (2018), č. 6-7, s. 744-757. 
  article

  article

 8. Obcházení zákona.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 15-16, s. 515-521. 
  article

  article

 9. Porušení zákona oklikou : fraus legis facta v civilním právu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 11, s. 897-921. 
  article

  article

 10. Nezohlednění řádně vyhlášeného a vykonatelného nálezu Ústavního soudu při rozhodování soudu o návrhu na zastavení exekuce : nález sp. zn. III. ÚS 1224/16 ze dne 15. 11. 2016.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 9, (2017), č. 2, s. 36. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.