Search results

Records found: 27  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0000652 xcla^"
 1. Návrh na provedení důkazního prostředku jako zneužití procesního práva : usnesení NS ze 3. 8. 2021, sp. zn. 20 Cdo 1874/2021.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 51-52. 
  article

  article

 2. Bindungswirkung des zivilgerichtlichen Geständnisses.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 7, s. 293-302. 
  article

  article

 3. Několik poznámek k významu apriorní pravděpodobnosti pro hodnocení důkazů v civilním soudním řízení.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 15 (2020), no. 1, s. 36-46. 
  article

  article

 4. Nachweis der Echtheit ausländischer öffentlicher E-Dokumente im Zivilprozess.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 72, (2019), Heft 24, s. 1712-1715. 
  article

  article

 5. Dokazování elektronickými důkazními prostředky v občanskoprávním prostředí.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 7, (2019), č. 3, s. 8-13. 
  article

  article

 6. Jak se bude vyvíjet civilní proces?.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 21, (2019), č. 6, s. 20-29. 
  article

  article

 7. Malá pololetní bilance.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 21, (2019), č. 7-8, s. 24-37. 
  article

  article

 8. Dokazování, okamžité zrušení pracovního poměru, ochrana osobnosti : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 8. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1267/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 7, s. 1250-1263. 
  article

  article

 9. Zjištění rozhodných skutečností v řízeních o určení a popření mateřství.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 21, s. 741-748. 
  article

  article

 10. Vybrané aspekty ochrany slabší strany v civilním procesu.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 14 (2019), no. 1, s. 133-143. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.