Search results

Records found: 34  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0000644 xcla^"
 1. Prüfungskompetenzen bei Vollstreckung eines EU-Haftbefehls – Puigdemont : EuGH 31.01.23 – C-158/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 18, 2023, s. 1267-1277. 
  article

  article

 2. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 2765/20 : datum rozhodnutí: 7. dubna 2022.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 3, s. 46-47. 
  article

  article

 3. Vorsaussetzungen der Wiedereinsetzung bei fehlerhafter Rechtbehelfsbelehrung : BVerfG 04.09.21 – 1 BvR 2427/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 13, s. 915-917. 
  article

  article

 4. Das Rechtsprinzip Hoffnung.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 12, s. 585-592. 
  article

  article

 5. Judikatorní odklony a legitimní očekávání účastníků řízení.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 4, s. 285-299. 
  article

  article

 6. Mohou zákony reagující na pandemii nemoci COVID-19 zasáhnout do soukromoprávních vztahů?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 10, s. 363-367. 
  article

  article

 7. Spätné pôsobenie judikatúry - áno či nie?.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 71, (2019), č. 3, s. 262-285. 
  article

  article

 8. Prokázat potřebné znalosti pro jmenování znalcem lze i jinak, než absolvováním teoretického formálního vzdělání : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2018, č. j. 1 As 94/2018-54.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 6, s. xciv-xcviii. 
  article

  article

 9. Zásada legitimního očekávání ve správním právu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 23-24, s. 828-836. 
  article

  article

 10. Přímluva za teorii legitimních cílů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 6, s. 518-528. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.