Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0000613 xcla^"
 1. Proporcionalita opatření přijímaných ve výjimečných stavech = Proportionality of measures adopted in the emergencies.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 613-629. 
  article

  article

 2. Teoretické souvislosti působení základních práv na právní vztahy právnických osob.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 5, s. 433-438. 
  article

  article

 3. Proporcionalita opatření přijímaných ve výjimečných stavech = Proportionality of measures adopted in the emergencies.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 613-629. 
  article

  article

 4. Inkorporační problém v právní filozofii : příspěvek k diskusím o vztahu práva k dalším společenským subsystémům.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 29, (2020), č. 2, s. 18-25. 
  article

  article

 5. Ústavní hodnoty a autonomie vůle v právním jednání v soukromém právu.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 24, (2016), č. 3, s. 351-364. 
  article

  article

 6. Konstitucionalizace soukromého práva na příkladu limitů jednání právnických osob.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 25, (2016), č. 4, s. 32-41. 
  article

  article

 7. Ústavní hodnoty a autonomie vůle v právním jednání v soukromém právu.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 24, (2016), č. 3, s. 351-364. 
  article

  article

 8. Poměřování jako klíčový argument přezkumu ústavnosti v éře proporcionality a některé projevy jeho kritiky.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 155, (2016), č. 4, s. 349-368. 
  article

  article

 9. Několik poznámek ke způsobům změn primárního práva EU a ústavním aspektům eventuálního přístupu ČR ke Smlouvě o fiskální unii.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.5, s. 24-32. 
  article

  article

 10. Princip proporcionality a další modely řešení kolizí základních práv.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.1, s.13-21. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.