Search results

Records found: 12  
Your query: Corporation name entry = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Právnická fakulta"
 1. Právo a ideál dobra a spravodlivosti : pocta Pavlovi Holländerovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác / Marta Tóthová, Dominik Šoltys (eds.)..    Košice : Vydavateľstvo ŠafarikPress, 2023 . 340 stran . ISBN 978-80-574-0207-7   Signatura Z 4630
  PV
  Právo a ideál dobra a spravodlivosti

  book

 2. Súdna moc v právnom štátě : pocta Alexandrovi Bröstlovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác / Gabriela Dobrovičová, Marta Breichová Lapčáková (eds.).    Košice : ŠafárikPress, 2023 . 499 stran . ISBN 978-80-574-0206-0   Signatura Z 4633
  TS
  Súdna moc v právnom štátě : pocta Alexandrovi Bröstlovi k 70. narodeninám

  book

 3. Ústavné dni : základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave a iných osobitných právnych režimoch - X. ústavné dni / Ladislav Orosz, Sabina Grabowska, Tomáš Majerčák (ed.)..    Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2022 . 228 stran . ISBN 978-80-5740-125-4   Signatura Z 4218/10
  UO
  Ústavné dni

  book

 4. Ústavné dni : Ústava Slovenskej republiky ako normatívny základ demokratického a právneho štátu (30. rokov Ústavy Slovenskej republiky) - XI. ústavné dni / Ladislav Orosz, Sabina Grabowska, Tomáš Majerčák (ed.)..    Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2022 . 376 stran . ISBN 978-80-574-0141-4   Signatura Z 4218/11
  UO
  Ústavné dni

  book

 5. Ústavné dni : úvahy o zmenách v ústavnej úprave súdnej moci a ich dopady na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky - IX. ústavné dni / Ladislav Orosz, Sabina Grabowska, Tomáš Majerčák (ed.)..    Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2021 . 276 stran . ISBN 978-80-574-0008-0   Signatura Z 4218/9
  UO
  Ústavné dni

  book

 6. Ústavné dni : ústavná a zákonná úprava konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti v štátoch V4 - VIII. ústavné dni / Ladislav Orosz, Sabina Grabowska, Tomáš Majerčák (ed.).    Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2020 . 263 stran . ISBN 978-80-8152-863-7   Signatura Z 4218/8
  UO
  Ústavné dni

  book

 7. Ústavné dni : tretie funkčné obdobie Ústavného súdu Slovenskej republiky - VII. ústavné dni / ed. Tomáš Majerčák.    Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2019 . 306 stran . ISBN 978-80-8129-102-9   Signatura Z 4218/7
  UO
  Ústavné dni

  book

 8. Ústavné dni : implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi súdmi a inými orgánmi verejnej moci : V. ústavné dni / ed. Tomáš Majerčák.    Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2017 . 250 stran . ISBN 978-80-8152-476-9   Signatura Z 4218/5
  UO
  Ústavné dni

  book

 9. Ústavné dni : sloboda prejavu a jej limity - IV. ústavné dni / Tomáš Majerčák (ed.).    Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2016 . 285 stran . ISBN 978-80-8152-392-2   Signatura Z 4218/4
  UO
  Ústavné dni

  book

 10. Svoboda projevu a její ochrana před Ústavním soudem.   -- In:  Sloboda prejavu a jej limity - IV. ústavné dni Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta -- s. 40-48. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.