Search results

Records found: 15  
Your query: Corporation name entry = "Univerzita Karlova Právnická fakulta"
 1. Acta Universitatis Carolinae, Iuridica / vydala Univerzita Karlova v Praze.    Praha : Karolinum, 2010- . 1 online zdroj . ISSN 2336-6478   Signatura C160e
  Acta Universitatis Carolinae,

  journal

 2. European constitutionalism and the virus of distrust : Edited volume from the International conference held in Prague, Czech republic on april 27–28, 2022 / Filip Horák, Karel Řepa (eds).    Praha : Leges, 2022 . 1 online zdroj (98 stran) . ISBN 978-80-7502-651-4
  aa
  computer file

  computer file

 3. Die Problematik des Restrisikos im Umweltrecht in der Tschechischen Republik und in Österreich / Milan Damohorský, Ferdinand Kerschner, Vojtěch Stejskal, Erika M. Wagner (Hrsg).    Praha : Univerzita Karlova, 2017 . 189 stran . ISBN 978-80-87975-72-5   Signatura M 8794
  PZ-sklad
  Die Problematik des Restrisikos im Umweltrecht in der Tschechischen Republik und in Österreich

  book

 4. Průvodce aktuální judikaturou soudního dvora EU k ochraně hospodářské soutěže : 77 rozsudků z let 2006-2015 / Václav Šmejkal, Barbara Dufková.    Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015 . 230 stran . ISBN 978-80-87975-26-8   Signatura M 7266
  HP
  Průvodce aktuální judikaturou soudního dvora EU k ochraně hospodářské soutěže

  book

 5. Základní lidská práva a svobody / Jan Wintr, Marek Antoš (eds.).    Praha : Eva Rozkotová - IFEC, 2015 . 166 stran . ISBN 978-80-87975-36-7   Signatura M 7364
  UC
  Základní lidská práva a svobody

  book

 6. Církve a školství : vybrané dokumenty ke studiu českého konfesního práva / Záboj Horák.    Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012 . 133 stran . ISBN 978-80-8714-657-6   Signatura M 9037
  SO-sklad
  Církve a školství

  book

 7. Metody jazykového výkladu evropského práva / Ivo Petrů.    Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011 . 132 stran . ISBN 978-80-87146-49-1   Signatura M 9036
  EP
  Metody jazykového výkladu evropského práva

  book

 8. Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu / Věra Honusková.    Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011 . xv, 268 stran . ISBN 978-80-87146-45-3   Signatura M 9035
  MV
  Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu

  book

 9. Úsvit moderního konstitucionalismu : příspěvek k aplikaci "Principů" E.F. Smidaka / Karolina Adamová ; publikace je výsledkem spolupráce AVENIRA Stiftung, Luzern, Švýcarsko s Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.    Praha : Havlíček Brain Team, 2007 . 126 s. . ISBN 978-80-903609-8-3   Signatura M 4346
  UP-AdÚs
  Úsvit moderního konstitucionalismu

  book

 10. Current legal issues in the Czech Republic and the United Kingdom : collection of papers. Workshop 2002 / edited by Antonín Kerner, Jiří Přibáň, James Young.    Praha : Vodnář, 2003 . 146 s. . ISBN 80-85889-51-X   Signatura M 5761
  Current legal issues in the Czech Republic and the United Kingdom

  book