Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003913 t150a^"
 1. Ústavní právo
  Státověda
  Československá federace
  Deklarace nezávislosti
  Evropská ústava
  Hranice republiky
  Konstitucionalismus
  Kontrola ústavnosti
  Lidská práva
  Místní orgány státní moci a správy
  Nálezy a usnesení
  Národní fronta
  Národní rada
  Národní výbory
  Nejvyšší správní soud
  Nejvyšší správní úřady
  Nejvyšší státní orgány
  Obce
  Občanské povinnosti
  Obrana státu
  Orgány obecní správy
  Parlamentní právo procesní
  Politické zřízení
  Rozhodování ústavních soudů
  Řízení před Ústavním soudem
  Shromažďovací právo
  Sněm
  Socialistické země
  Soudcovská moc
  Soudní moc
  Společenské zřízení
  Státní forma ČR
  Státní moc
  Státní občanství
  Státní orgány
  Státní právo
  Státní symboly
  Státní zřízení
  Systém práva
  Tvorba práva
  Ústava
  Ústava Slovenské republiky
  Ústavní dějiny
  Ústavní instituce
  Ústavní listina
  Ústavní pořádek
  Ústavní právo srovnávací
  Ústavní soud
  Ústavní soudnictví
  Ústavní stížnost
  Ústavní systém
  Ústavní zákony
  Ústavní zřízení
  Ústavnost
  Územní organizace
  Vládní moc
  Volební právo
  Volební soustava
  Výkonná moc
  Zákonodárná moc
  Zemské orgány
  Zemské výbory
  Subject terms file
  (61) - Subject terms file
  (1000+) - Monografie
  (37) - elektronická kniha
  (368) - ARTICLES
  (19) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (13) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.