Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003650 t150a^"
 1. Mezinárodní úmluvy
  Mezinárodní právo veřejné
  Lidská práva
  Lékařská mlčenlivost
  Haagské úmluvy
  Mezinárodní charta lidských práv
  Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace
  Mezinárodní úmluva o potlačení a trestání zločinu apartheidu
  Pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
  Pakt o občanských a politických právech
  Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů proti lidskosti
  Úmluva o politických právech žen
  Úmluva o právech dítěte (1989)
  Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocida
  Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
  Všeobecná deklarace lidských práv
  Subject terms file
  (14) - Subject terms file
  (48) - Monografie
  (10) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.