Search results

 1. Pracovní poměr
  Pracovní právo
  Ukončení pracovního poměru zaměstnancem
  Ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem
  Vznik pracovního poměru
  Změna pracovního poměru
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (146) - Monografie
  (1) - elektronická kniha
  (73) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading