Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003275 t150a^"
 1. Přestupky
  Kárné přečiny
  Správní delikty fyzických osob
  Justice, prokuratura, advokacie, notářství
  Správní právo a správní věda
  Trestní právo hmotné
  Delikty
  Správní právo trestní
  Dopravní přestupky
  Nalézací řízení
  Odvolání
  Přestupkové řízení
  Přezkumné řízení
  Přípravné řízení
  Rozhodnutí
  Skutková podstata přestupků
  Vykonávací řízení
  Zákon o přestupcích
  Zvláštní způsoby řízení
  Subject terms file
  (17) - Subject terms file
  (89) - Monografie
  (90) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. Správní delikty
  Delikty
  Správní delikty fyzických osob
  Správní delikty právnických osob
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (48) - Monografie
  (50) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading