Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003075 t150a^"
 1. Finanční právo
  Ekonomie
  Devizové hospodaření
  Daňové právo
  Aukční prodej
  Burza
  Burzovní řád
  Celní předpisy
  Celní sazby
  Celní tarif
  Celní úlevy
  Clo
  Daně
  Daňová povinnost
  Daňová sazba
  Daňové pojmy
  Daňové úlevy
  Daňový zákon
  Dávky z majetku
  Dávky z přírůstku na majetku
  Devizová politika
  Devizové právo
  Finančněprávní vztahy
  Finanční arbitr
  Finanční hospodaření obcí
  Finanční leasing
  Finanční soustava
  Finanční zdroje
  Hypotéční banky
  Hypotéky
  Inflace
  Investice
  Kolky
  Management
  Měna
  Ochrana trhu
  Odpisy majetku
  Odvody
  Peněžnictví
  Platby v zahraničí
  Platební styk
  Pojištění
  Poplatkové právo
  Poplatky
  Portfolio
  Příjmy ze závislé činnosti
  Příspěvkové organizace
  Rozpočtová skladba
  Rozpočtové organizace
  Rozpočtové právo
  Řízení podniku
  Smlouvy o cenných papírech
  Smluvní právo
  Stabilizační bilance
  Státní finance
  Státní přirážky
  Stavební spoření
  Trh cenných papírů
  Tržní řád RM-S
  Účetnictví
  Úroková úroveň
  Úspory
  Úvěry
  Veřejné dražby
  Vojenská taxa
  Vymáhání daní
  Zákon o cenných papírech
  Zákon o pojistné smlouvě
  Živnostenské právo
  Subject terms file
  (68) - Subject terms file
  (260) - Monografie
  (1) - se
  (1) - elektronická kniha
  (11) - ARTICLES
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.