Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002158 t150a^"
 1. Pozemkové právo
  Stavebnictví
  Evidence nemovitostí
  Honební právo
  Honební zákon
  Horní právo
  Katastr nemovitostí
  Katastrální území
  Katastrální zákon
  Lesní hospodářství
  Lesní právo
  Lesní zákon
  Myslivost
  Nájemní vztahy
  Pozemková reforma
  Pozemkové úpravy
  Pozemkové úřady
  Pozemkové vlastnictví
  Půdní fond
  Půdní kategorie
  Rybářské právo
  Rybářský zákon
  Užívání půdy
  Vlastnické vztahy k půdě
  Vyvlastnění pozemků
  Zákon o půdě
  Zemědělská půda
  Zemědělská výroba
  Subject terms file
  (27) - Subject terms file
  (74) - Monografie
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.