Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001800 t150a^"
 1. Trestní právo hmotné
  Trestní řízení
  Trestní řízení
  Bezpečnost občanů
  Drogová kriminalita
  Drogové delikty
  Interpol
  Objekt trestného činu
  Ochrana majetku
  Ochrana menšin
  Ochrana přírody
  Ochrana půdního fondu
  Ochrana života a zdraví
  Ochranná opatření
  Organizovaný zločin
  Penitenciární systém
  Policejní právo trestní
  Policie
  Přečiny
  Přestupky
  Skutková podstata přestupků
  Skutková podstata trestných činů
  Souběh trestných činů
  Trestná činnost
  Trestné činy
  Trestné činy proti brannosti a proti civilní službě
  Trestní nález
  Trestní odpovědnost
  Trestní řád
  Trestní věci
  Trestní zákon
  Tresty
  Účastenství na trestném činu
  Vydávání pachatelů
  Zákon o přestupcích
  Zánik trestnosti
  Zločinnost
  Subject terms file
  (36) - Subject terms file
  (206) - Monografie
  (2) - elektronická kniha
  (26) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.