Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001694 t150a^"
 1. Bytové předpisy
  Byty
  Občanský zákoník
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (23) - Monografie
  (9) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. Byty
  Bytová práva
  Bytové předpisy
  Občanský zákoník
  Vlastnické právo
  Bytový zákon
  Nájemné
  Ochrana nájemníků
  Užívání bytu
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (63) - Monografie
  (22) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. Evidence nemovitostí
  Převod nemovitostí
  Pozemkové právo
  Občanský zákoník
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (19) - Monografie
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. Kupní smlouvy
  Občanské právo
  Obchodní zákoník
  Občanský zákoník
  Smlouvy
  Závazkové právo
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (54) - Monografie
  (43) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. Náhrada škody
  Pracovní právo
  Obchodní zákoník
  Občanský zákoník
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (152) - Monografie
  (1) - elektronická kniha
  (362) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 6. Nájemní smlouvy
  Občanský zákoník
  Smlouvy
  Závazkové právo
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (33) - Monografie
  (31) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 7. Nebytové prostory
  Obchodní právo
  Občanský zákoník
  Nájem nebytových prostor
  Podnájem nebytových prostor
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (28) - Monografie
  (9) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 8. Občanské právo
  Soukromé právo
  Rodinné právo
  Bezdůvodné obohacení
  Bytová práva
  Civilní proces
  Dědické právo
  Dědictví
  Dějiny občanského práva
  Kupní smlouvy
  Majetkové právo
  Mimosoudní rehabilitace
  Mlčenlivost (právní institut)
  Nemajetková práva
  Nemožnost plnění
  Normy občanského práva
  Občan
  Občanské právo hmotné
  Občanské právo procesní
  Občanskoprávní odpovědnost
  Občanskoprávní povinnosti
  Občanskoprávní smlouvy
  Občanskoprávní soudnictví
  Občanskoprávní vztahy
  Občanský zákoník
  Ochrana osobnosti
  Ochrana právnických osob
  Odpovědnost za škodu
  Osobní právo
  Osobní užívání
  Petiční právo
  Prameny občanského práva
  Právní normy
  Právní ochrana
  Právní řád
  Právní řízení
  Právnické osoby
  Promlčení a prekluze
  Protiprávnost
  Služby
  Smlouvy
  Soudní pravomoc
  Soudní rehabilitace
  Sousedská práva
  Státní dávky
  Subjekty občanského práva
  Tajemství (právní institut)
  Věcná práva
  Veřejná morálka
  Veřejný pořádek
  Zástavní právo
  Zastoupení
  Závazkové právo
  Subject terms file
  (52) - Subject terms file
  (635) - Monografie
  (1) - se
  (4) - elektronická kniha
  (38) - ARTICLES
  (12) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 9. Odpovědnost za škodu
  Odpovědnost za bezdůvodné obohacení
  Občanské právo
  Pracovní právo
  Občanský zákoník
  Právní odpovědnost
  Motorová vozidla
  Subject terms file
  (6) - Subject terms file
  (162) - Monografie
  (218) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 10. Osobní vlastnictví
  Občanský zákoník
  Věcná práva
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (17) - Monografie
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.