Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001485 t150a^"
 1. Občanský zákoník
  Občanské právo
  Bytové předpisy
  Byty
  Evidence nemovitostí
  Kupní smlouvy
  Náhrada škody
  Nájemní smlouvy
  Nebytové prostory
  Odpovědnost za škodu
  Osobní vlastnictví
  Pojištění majetku
  Pojištění osob
  Směnné smlouvy
  Sousedská práva
  Subject terms file
  (14) - Subject terms file
  (146) - Monografie
  (3) - elektronická kniha
  (42) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. Obchodní zákoník
  Obchodní právo
  Komisionářské smlouvy
  Kupní smlouvy
  Mandátní smlouvy
  Náhrada škody
  Smlouvy o dílo
  Smlouvy o obchodním zastoupení
  Smlouvy o přepravě věcí
  Smlouvy o skladování
  Smlouvy o tichém společenství
  Smlouvy o uložení věci
  Smlouvy o zprostředkování
  Zasílatelské smlouvy
  Subject terms file
  (13) - Subject terms file
  (103) - Monografie
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. Pracovní právo
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  Cestovní náhrady
  Doba odpočinku
  Dohoda o pracovní činnosti
  Dovolená
  Hornické pracovní právo
  Individuální pracovní právo
  Inspekce práce
  Klasifikace zaměstnání
  Kolektivní pracovní právo
  Kolektivní smlouvy
  Kolektivní vyjednávání
  Kvalifikace
  Mezinárodní organizace práce
  Mzda
  Mzdová politika
  Mzdové nároky
  Mzdové soustavy
  Náhrada mzdy
  Náhrada škody
  Nemoci z povolání
  Nezaměstnanost
  Obchodní pomocníci
  Ochrana zaměstnanců
  Odbory
  Odměňování
  Odpovědnost za škodu
  Odstupné
  Péče o pracovníky
  Personalistika
  Popis práce
  Povolání
  Práce mimo pracovní poměr
  Pracovněprávní vztahy
  Pracovní cesty
  Pracovní doba
  Pracovní kázeň
  Pracovní normy
  Pracovní podmínky
  Pracovní pohotovost
  Pracovní poměr
  Pracovní prostředí
  Pracovní předpisy
  Pracovní smlouvy
  Pracovní soudy
  Pracovní spory
  Pracovní úrazy
  Překážky v práci
  Příprava k povolání
  Rekvalifikace
  Rodičovská dovolená
  Služební poměr
  Soukromé podnikání
  Soukromí zaměstnanci
  Účastníci pracovněprávních vztahů
  Volný pohyb pracovních sil
  Výpověď
  Vzory pracovněprávních úkonů
  Zákon o zaměstnanosti
  Zákoník práce
  Zaměstnanost
  Změna pracovní schopnosti
  Živnostenské pomocnictvo
  Subject terms file
  (64) - Subject terms file
  (389) - Monografie
  (1) - se
  (8) - elektronická kniha
  (127) - ARTICLES
  (12) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.