Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000328 t150a^"
 1. Dějiny státu a práva
  Římské právo
  Amerika
  Asyrské zákony
  Carské Rusko
  Chaldejské zákony
  České království
  České země
  Dějiny práva
  Dějiny státního zřízení
  Demise
  Markrabství Moravské
  Městská práva
  Pozemková reforma
  Prameny práva
  Protektorát Čechy a Morava
  Rakousko-Uhersko
  Řecké právo
  Římský stát
  Franská říše
  Samostatnost
  Slovenský štát
  Státní zřízení
  Světová válka
  Univerzita Karlova
  Vznik republiky
  Země Koruny české
  Zemská práva
  Subject terms file
  (27) - Subject terms file
  (261) - Monografie
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. Historiografie
  Civilizace
  Antika
  Asýrie
  Baroko
  Chaldejská říše
  České království
  České země
  Česko-německé vztahy
  Česko-slovenské vztahy
  Český stát
  Dějiny světa
  Exil po r. 1948
  Feudalismus
  Habsburská monarchie (1526-1918)
  Historické srovnání
  Husitství
  Křesťanství
  Lucemburkové
  Mezinárodní historické srovnání
  Národní obrození
  Novověk
  Obrozenectví
  Osvícenský absolutismus
  Podkarpatská Rus
  Pravěk
  Pražské jaro 1968
  Přemyslovci
  Rakousko-Uhersko
  Renesance
  Revoluce
  Slované
  Starověk
  Středověk
  Světová válka
  Světové dějiny
  Trianonská smlouva
  Uhersko
  Únor 1948 (Československo)
  Velkomoravská říše
  Země Koruny české
  Subject terms file
  (41) - Subject terms file
  (258) - Monografie
  (1) - elektronická kniha
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.