Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0000031 t150a^"
 1. Mezinárodní právo soukromé
  Rozvod
  Soukromé právo
  Azyl
  Cizinecký režim
  Daň z vystěhování
  Dlužní právo
  Domovské právo
  Dvoustranné smlouvy
  Hmotněprávní závazky
  Kolizní právo
  Mezinárodní autorské právo
  Mezinárodní civilní právo
  Mezinárodní procesní právo
  Mezinárodní smlouvy
  Mnohostranné smlouvy
  Procesně právní závazky
  Pronásledování
  Přímé normy
  Státní občanství
  Uprchlíci
  Věcná práva
  Vystěhovalci
  Subject terms file
  (22) - Subject terms file
  (119) - Monografie
  (16) - elektronická kniha
  (25) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. Občanské právo
  Soukromé právo
  Rodinné právo
  Bezdůvodné obohacení
  Bytová práva
  Civilní proces
  Dědické právo
  Dědictví
  Dějiny občanského práva
  Kupní smlouvy
  Majetkové právo
  Mimosoudní rehabilitace
  Mlčenlivost (právní institut)
  Nemajetková práva
  Nemožnost plnění
  Normy občanského práva
  Občan
  Občanské právo hmotné
  Občanské právo procesní
  Občanskoprávní odpovědnost
  Občanskoprávní povinnosti
  Občanskoprávní smlouvy
  Občanskoprávní soudnictví
  Občanskoprávní vztahy
  Občanský zákoník
  Ochrana osobnosti
  Ochrana právnických osob
  Odpovědnost za škodu
  Osobní právo
  Osobní užívání
  Petiční právo
  Prameny občanského práva
  Právní normy
  Právní ochrana
  Právní řád
  Právní řízení
  Právnické osoby
  Promlčení a prekluze
  Protiprávnost
  Služby
  Smlouvy
  Soudní pravomoc
  Soudní rehabilitace
  Sousedská práva
  Státní dávky
  Subjekty občanského práva
  Tajemství (právní institut)
  Věcná práva
  Veřejná morálka
  Veřejný pořádek
  Zástavní právo
  Zastoupení
  Závazkové právo
  Subject terms file
  (52) - Subject terms file
  (635) - Monografie
  (1) - se
  (4) - elektronická kniha
  (38) - ARTICLES
  (12) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 3. Obchodní právo
  Autorské právo
  Hospodářské právo
  Soukromé právo
  Bankovní předpisy
  Bankovní úvěry
  Bankovnictví
  Bankrot
  Banky
  Burza
  Burzovní řád
  Cenné papíry
  Dlužní úpisy
  Družstva
  Firemní právo
  Fúze
  Hospodářská činnost
  Hospodářská soutěž
  Hospodářské styky
  Investiční fondy
  Investiční společnosti
  Kapitálové společnosti
  Kartelové dohody
  Kartelový rejstřík
  Komerční firma
  Koncernové právo
  Koncerny
  Konkurz
  Konkurz a vyrovnání
  Konkurzní právo
  Konkurzní řád
  Konkurzní řízení
  Koupě nemovitosti
  Kupec
  Kupecké právo
  Management
  Mezinárodní investice
  Nadnárodní společnosti
  Nakladatelské právo
  Nebytové prostory
  Nekalá soutěž
  Obchod
  Obchodněprávní věda
  Obchodní firma
  Obchodní informace
  Obchodní jednání
  Obchodní kontrakty
  Obchodní korespondence
  Obchodní pomocníci
  Obchodní rejstřík
  Obchodní smlouvy
  Obchodní soudnictví
  Obchodní společnosti
  Obchodní tajemství
  Obchodní zákon
  Obchodní zákoník
  Obchodní závazkové vztahy
  Obchodní závazky
  Obchodníci
  Obchodové právo
  Obchody bank
  Ochrana trhu
  Ochranné známky
  Odpůrčí právo
  Odpůrčí řád
  Patenty
  Podnik
  Podnikání
  Podnikatelské subjekty
  Podnikové písemnosti
  Pojistné právo
  Pojišťovny
  Privatizace
  Prodej nemovitostí
  Prodej v obchodě
  Průmyslové právo
  Přídavkový zákon
  Rozhodčí řízení
  Směnky
  Smlouvy o dílo
  Smlouvy o převodu nemovitostí
  Smlouvy o převodu zisku
  Smlouvy
  Soukromé podnikání
  Soutěž
  Splátkové obchody
  Spořitelny
  Srovnávací právo obchodní
  Státní podnik
  Statutární orgán
  Šekové právo
  Trh cenných papírů
  Tržní řád RM-S
  Ústřední zřízení
  Úvěry
  Užitné vzory
  Vnitřní trh
  Výhrada vlastnictví
  Vynálezy
  Vyrovnávací právo
  Vyrovnávací řád
  Zahraniční obchodní činnost
  Zákon o cenách
  Zákon o cenných papírech
  Zákon o potravinách
  Zástavní právo
  Zrušení společnosti
  Ženevské právo směnečné
  Ženevské právo šekové
  Živnostenské podnikání
  Živnostenské právo
  Subject terms file
  (110) - Subject terms file
  (540) - Monografie
  (1) - se
  (1) - elektronická kniha
  (24) - ARTICLES
  (9) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 4. Rodinné právo
  Občanské právo
  Soukromé právo
  Manželské právo
  Manželství
  Matriky
  Ochrana dětí a mládeže
  Rodiče a děti
  Rodina
  Rozvod
  Vzory soudních rozhodnutí
  Zákon o rodině
  Subject terms file
  (11) - Subject terms file
  (212) - Monografie
  (1) - se
  (4) - elektronická kniha
  (119) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 5. Soukromoprávní smlouvy
  Soukromé právo
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (2) - Monografie
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 6. Soukromoprávní vztahy
  Soukromé právo
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (8) - Monografie
  (10) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 7. Věcná práva
  Mezinárodní právo soukromé
  Občanské právo
  Soukromé právo
  Agrární operace
  Držba
  Katastr nemovitostí
  Katastrální zákon
  Knihovní právo
  Osobní vlastnictví
  Pozemková reforma
  Služebnosti
  Soukromé vlastnictví
  Společenské vlastnictví
  Spoluvlastnictví
  Užívací práva
  Věcná břemena
  Věcná práva k věci cizí
  Veřejné knihy
  Vlastnické právo
  Vlastnické vztahy
  Vlastnictví
  Zadržovací právo
  Subject terms file
  (22) - Subject terms file
  (179) - Monografie
  (2) - elektronická kniha
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 8. Veřejné právo
  Soukromé právo
  Nejvyšší správní soud
  Patentní soud
  Volební právo
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (104) - Monografie
  (4) - elektronická kniha
  (54) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 9. Živnostenské právo
  Živnosti
  Finanční právo
  Obchodní právo
  Soukromé právo
  Živnostenské předpisy
  Živnostenský řád
  Živnostenský zákon
  Subject terms file
  (7) - Subject terms file
  (47) - Monografie
  (1) - se
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.