Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Spór o dopuszczalnośćprzerywania ciąży z perspektywy etycznej i filozificznoprawnej (komentarz do wyroku TK w sprawie K 1/20)

Soniewicka, Marta
article