Number of the records: 1  

Akciová společnost. Představenstvo. Způsob jednání

  1. Akciová společnost. Představenstvo. Způsob jednání : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 2020, sp. zn. 27 Cdo 760/2019. In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. ISSN 1211-8362, 2021, roč. 25, č. 12, s. 749-756.
    article

    article

Number of the records: 1