Number of the records: 1  

Rozsah, účel a charakter speciální úpravy o doručování v zákoně o rozhodčím řízení

  1. BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Rozsah, účel a charakter speciální úpravy o doručování v zákoně o rozhodčím řízení : část II. In Soukromé právo. ISSN 2533-4239, 2021, roč. 9, č. 6, s. 2-8.
    article

    article

Number of the records: 1