Number of the records: 1  

Spór o dopuszczalnośćprzerywania ciąży z perspektywy etycznej i filozificznoprawnej (komentarz do wyroku TK w sprawie K 1/20)

  1. SONIEWICKA, Marta. Spór o dopuszczalnośćprzerywania ciąży z perspektywy etycznej i filozificznoprawnej (komentarz do wyroku TK w sprawie K 1/20). In Państwo i prawo. ISSN 0031-0980, 2021, vol. 76, no. 8, s. 6-23.
    article

    article

Number of the records: 1