Number of the records: 1  

Nabytí vlastnického práva k nemovité věci od nevlastníka

  1. KNAIZL, Zdeněk. Nabytí vlastnického práva k nemovité věci od nevlastníka. In Soukromé právo. ISSN 2533-4239, 2021, roč. 9, č. 1, s. 8-12.
    article

    article

Number of the records: 1