Number of the records: 1  

Právo jako nástroj společenského míru

  1. HAVLÍČEK, Karel - LICHOVNÍK, Tomáš - UHLÍŘ, David. Právo jako nástroj společenského míru. In Soudce. ISSN 1211-5347, 2020, roč. 22, č. 7-8, s. 45-65.
    article

    article

Number of the records: 1